บจก. โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำหน่าย
สแตนเลสแผ่น SUS304 SUS316L [Stainless Steel Sheet]

 

บจก. โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำหน่าย สแตนเลสแผ่น SUS304 SUS316L SUS3Cr12 Stainless Steel Sheet

ร้านขาย สแตนเลสแผ่น แผ่นสแตนเลส : SUS304 SUS316L

ผิว No.1 ผิวหยาบ 2B ผิวมันด้าน Hairline ลายเส้นผม Mirror ผิวกระจก BA ผิวเงา Satin No4 ลายขนแมว

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet 2B]
ขนาด 4 x 8 ฟุต และ 4 ฟุต x ความยาว
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.4mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.6mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.7mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.8mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1.2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 2.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet No1]
ขนาด 4 x 8 ฟุต
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 4mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 6mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 8mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 10mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 12mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 15mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 18mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 20mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 22mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 25mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 30mm .. โทรสอบถาม ..

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet 2B]
ขนาด 5 x 10 ฟุต และ 5 ฟุต x ความยาว
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 0.9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1.2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 1.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 2.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 2B หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..


สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet No1]
ขนาด 5 x 10 ฟุต และ ขนาด 5 x 20 ฟุต
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 4mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 6mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 8mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 10mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 12mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 15mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 18mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 20mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 22mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 25mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS304 No1 หนา 30mm .. โทรสอบถาม ..


สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet 2B]
ขนาด 4 x 8 ฟุต และ 4 x 10 ฟุต
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 1mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 1.2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 1.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet 2B]
ขนาด 5 x 10 ฟุต และ 5 ฟุต x ความยาว
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 1.5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 2mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L 2B หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet No1]
ขนาด 4 x 8 ฟุต
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 4mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 6mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 8mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 10mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 12mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 15mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 18mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 20mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 22mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 25mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 30mm .. โทรสอบถาม ..

สแตนเลสแผ่น [Stainless Steel Sheet No1]
ขนาด 5 x 10 ฟุต
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 3mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 4mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 5mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 6mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 8mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 9mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 10mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 12mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 15mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 18mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 20mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 22mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 25mm .. โทรสอบถาม ..
ราคา สแตนเลสแผ่น SUS316L No1 หนา 30mm .. โทรสอบถาม ..

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามราคาได้ โดย คลิ๊กที่รูปด้านล่างนี้..


  

สแตนเลสแผ่นลาย ตีนไก่(1ขีด) / ตีนเป็ด(5ขีด)
ลายตีนไก่ 4'x8' (ในประเทศ - หลังหลุม) ความหนา 1.5/3.0 , 2.0/3.5 , 3.0/4.5 mmt.
ลายตีนเป็ด 4'x8' (ในประเทศ - หลังหลุม) ความหนา 1.5/3.0 , 2.0/3.5 , 3.0/4.5 mmt.
ลายตีนเป็ด 4'x8' (นำเข้า - หลังเรียบ) ความหนา 3.0/4.5 , 4.5/6.5 mmt.
ลายตีนเป็ด 5'x10' (นำเข้า - หลังเรียบ) ความหนา 3.0/4.5 , 4.5/6.5 mmt.ท่อสแตนเลส : SUS304 SUS316L มีตะเข็บ ไม่มีตะเข็บ ผิวเงา ผิวแฮร์ไลน์ ผิวด้าน
เพลาสแตนเลส : SUS303 SUS304 SUS316 SUS316L SUS420J2
สแตนเลสเส้นแบน : หน้ากว้าง 1/2" - 12" ความหนา 0.5 - 100 mmt.
ฉากสแตนเลส : ฉากสแตนเลสด้านเท่า

 

ติดต่อฝ่ายขาย :

บริษัท โชคชัย ออลเมทอล เซอร์วิส จำกัด
จำหน่ายแผ่น :: สแตนเลส :: อลูมิเนียม :: ทองเหลือง และโลหะอื่นๆ
โทรสอบถาม :: 02-3853528 (Auto 8 Call)
SALE :: 085-0760031 (คุณหมวย) Line id.: MHUYCAS
SALE :: 081-5660218 , 085-0760032 Line id.: ALLMETAL
MANAGER :: 080-9096786
Email :: sale@allmetalservice.com
Website :: http://www.allmetalservice.com

Tel.: 02-3853528 (อัตโนมัติ 8 หมายเลข)
Fax.: 02-7575496 , 02-7574965
email.: sale@allmetalservice.com

ฝ่ายขาย .: Tel.: 081-5660218 , 085-0760031 , 085-0760032

 
 
 

 

 
   
 
แผ่นสแตนเลสสีทอง


 

  

 
 
 
Copyright 2012. All right reserved. CHOCKCHAI
Tel.: 02-3853528 Fax.: 02-7575496